Tarptautinės organizacijosLoading
Europos Sąjungos interneto svetainė

http://europa.eu.int/index_en.htm

Apie aplinką ES tinklalapyje

http://europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm

EK Aplinkos generalinis direktoratas

http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm

Europos aplinkos agentūra

http://www.eea.eu.int/

Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (EIONET)

http://www.eionet.eu.int/

JT Europos ekonominės komisijos Aplinkos politikos komitetas

http://www.unece.org/env/

Jungtinės Tautos Lietuvoje

http://www.un.lt/

Jungtinių Tautų vystymo programa

http://www.undp.lt/lt/