Mokslo ir studijų įstaigosLoading
Architektūros ir statybos institutas

http://www.asi.lt/

Biochemijos institutas

http://www.bchi.lt/

Biotechnologijos institutas

http://www.ibt.lt/

Botanikos institutas

http://www.botanika.lt/

Energetikos institutas

http://www.lei.lt/

Geologijos ir geografijos institutas

http://www.geo.lt/

Fizikos institutas

http://www.fi.lt/

Jūrinių tyrimų centras

http://www.jtc.lt/

KTU Aplinkos inžinerijos institutas

http://www.ktu.lt/apini

Miškotvarkos institutas

http://www.lvmi.lt/

Lietuvos miškų institutas

http://www.mi.lt/

Sodininkystės ir daržininkystės institutas

http://www.lsdi.lt/

Vandens ūkio institutas

http://www.waterland.lt/

VDU Kauno botanikos sodas

http://www.vdu.lt/Botanika/Bot_sodas_lt.htm

Lietuvos aukštosios mokyklos

VPU Gamtos mokslų fakultetas

http://www.vpu.lt/index.php?1360100659

KTU Inžinerinės ekologijos katedra

http://dubysa.ctf.ktu.lt/

KU Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas

http://www.ku.lt/gmmf/

VU Gamtos mokslų fakultetas

http://www.gf.vu.lt/

VDU Aplinkotyros fakultetas

http://www.vdu.lt/Enviromental/Apl_fak_lt.htm

Lietuvos žemės ūkio universitetas

http://www.lzuu.lt/

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

http://www.kmaik.lm.lt